Wielu psychologów uważa, że oglądanie dziecka w usg przyczynia się do wytworzenia wcześniejszego i silniejszego związku emocjonalnego matki z dzieckiem. Należy więc podkreślić, że obserwacja obrazu dziecka przez rodziców podczas badania USG ma nie tylko charakter biernej rozrywki, ale również wzmocnienie więzi matki i ewentualnie obecnego podczas badania ojca z nienarodzonym dzieckiem.

 

 

Jak przygotować się do badania?

 

Do wykonania USG płodu (sondą przezbrzuszną jak i dopochwową) nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie. Przeciwwskazane jest nawet wypełnianie pęcherza moczowego, jak to ma miejsce w zwykłym badaniu usg jamy brzusznej.


Jak przygotować się do badania?

 

USG jest diagnostyką nieinwazyjną. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ISUOG (Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (Fundacji Medycyny Płodu) w ciąży powinno się wykonać co najmniej 3 badania USG - niezależnie od wskazań do genetycznej diagnostyki inwazyjnej lub zakwalifikowania pacjentki do grupy zwiększonego ryzyka.
     I - pomiędzy 11-13.6 tygodniem ciąży
     II - pomiędzy 19 -24 tygodniem ciąży
     III - około 30 tygodnia ciąży

USG do 11 tygodnia ciąży wykonywane jest wyłącznie po wystąpieniu niepokojących objawów klinicznych i ze wskazań lekarskich.Jakie badanie USG?

 

 

USG 2D jest podstawą badania ultrasonograficznego umożliwiającą ocenę prawidłowego rozwoju płodu oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości już w początkowej fazie życia dziecka w łonie matki. Pozwala to na właściwe prowadzenie ciąży, przygotowanie do porodu oraz objęcie szczególną opieką medyczną dziecka.

USG 3D (trójwymiarowa) po raz pierwszy dała możliwość obejrzenia powierzchni zewnętrznej płodu, czy jego organów wewnętrznych bez potrzeby wyobrażania sobie ich kształtu na podstawie wielu obrazów 2D. Nazwa USG 3D oznacza, że poza płaszczyzną otrzymaliśmy jeszcze do dyspozycji głębię obrazu. W zależności od trybu USG 3D możemy oglądać powierzchnię ciała płodu, która daje nam możliwość nie tylko obejrzenia wyrazu twarzy dziecka, ale przede wszystkim umożliwia ocenę szczegółów anatomicznych, które były znacznie trudniejsze do oceny i mniej wyraziste w USG 2D. Ponadto otrzymaliśmy dużo lepsze możliwości oceny struktur kostnych płodu przy zastosowaniu trybu USG 3D X-ray mode, który daje obraz zbliżony do typowych obrazów radiologicznych, jednak co oczywiste bez potrzeby zastosowania szkodliwych dla dziecka promieni Roentgena.


USG 4D jest podobnym trybem obrazowania do USG 3D, lecz różni go czas. W badaniu 3D otrzymywaliśmy trójwymiarowe obrazy statyczne. W USG 4D otrzymujemy obraz trójwymiarowy zmieniający się w czasie rzeczywistym – film. W trybie 4D możemy uwidocznić w obrazie trójwymiarowym ruchy dziecka, grymasy twarzy, jak również ocenić powierzchnię ciała i kościec dziecka. W USG 3D 4D jest również możliwa dokładna ocena serca (STIC) oraz naczyń krwionośnych wraz z ich obrazowaniem.

 


..."Szerokie kliniczne zastosowanie ultrasonografii w ciągu ostatnich 25 lat nie wykazało ubocznych działań ultradźwięków w dawkach stosowanych w diagnostyce.
Kliniczne badania, które są najbardziej miarodajnym sprawdzianem w ocenie ubocznego działania ultradźwięków nie wykazały wpływu na wagę urodzeniową noworodków.
Inne badania epidemiologiczne nie wykazały jakiegokolwiek związku przyczynowego pomiędzy diagnostyką ultrasonograficzną i wadami płodów"...

                                                                                           American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM)

 

 

Zakres badań USG femmed

 

W odpowiedzi na potrzeby rynku, dzięki otrzymanemu w roku 2010 dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, został zrealizowany projekt:

Tytuł projektu:

Dostosowanie gabinetu ginekologicznego do wymogów rynku poprzez wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej.

Beneficjent:

Gabinet Ginekologiczno-Położniczy lek med. Piotr Błażukiewicz, ul. Jana Sawy 4/03, 20-632 Lublin